“Chúng tôi tin tưởng vào sản phẩm mà chúng tôi tạo ra, nhưng điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho hành tinh này là sử dụng hiệu quả hơn những gì mà chúng tôi đang có.”

SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỬA ĐỒ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu như bạn đang sở hữu bất kỳ sản phẩm MUDE đang cần chỉnh sửa, vui lòng gửi các thông tin sau đến địa chỉ  shop@mude-sports.com:

  • Hình ảnh cận và rõ ràng của vùng bị hư hỏng.
  • Số điện thoại, họ tên đầy đủ và địa chỉ.

Sau khi nhận thông tin, chúng tôi sẽ đánh giá sản phẩm có thể sửa được hay không. Nếu được từ phía của MUDE, chúng tôi sẽ gửi bạn báo giá và tất cả thông tin qua điện thoại hoặc mail để tiến hành.

Việc sửa chữa có thể mất đến 15 ngày và chúng tôi sẽ thông báo đến bạn khi đã hoàn tất.​

QUAN TRỌNG: 

  • Dịch vụ sửa chữa này KHÔNG MIỄN PHÍ.
  • Một báo giá sẽ được gửi sau khi thợ may của chúng tôi đánh giá thiệt hại.
  • Chi phí vận chuyển do khách hàng chi trả.

Kéo dài tuổi thọ các sản phẩm MUDE và giảm thiểu ảnh hưởng lên môi trường

Dịch vụ sửa chữa của MUDE phù hợp với Cam kết Bền vững của chúng tôi và Mục tiêu Phát triển của Liên Hợp Quốc nhằm giúp bảo tồn hành tinh của chúng ta và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, bằng việc tích cực khuyến khích sự tiêu thụ có trách nhiệm với các sản phẩm may mặc MUDE khiến chúng bền lâu hơn.

Đọc thêm về Cam kết Bền Vững của chúng tôi nhằm hướng đến một tương lai xanh hơn.