ĐỒ CHẠY BỘ
HIỆU SUẤT CAO

ĐẠI SỨ
THƯƠNG HIỆU

Quang Tran
- Vô địch VMM 100 Miles (Sapa, Vietnam)
- Vô địch Mantra Summits Challenge 116 km (Java, Indonesia) 
- Vô địch Lam Dong Trail 70 km (Lam Dong, Vietnam)

Ha Hau
- Vô địch VMM 100km (Sapa, Vietnam)
- Vô địch Lam Dong Trail 70 km (Lam Dong, Vietnam)
- Vô địch Dalat Ultra Trail 70 km (Dalat, Vietnam)

Nhon Trong
- Giải nhì  VMM 100 km (Sapa, Vietnam)
- Giải nhì Lam Dong Trail 70 km (Lam Dong, Vietnam)
- Vô địch Ironman 70.3 Da Nang Team MUDE Relay (Da Nang, Vietnam)

MỚI NHẤT
'HOT' NHẤT...

RUN WITH MUDE